Over Index Capital


Index Capital is een onafhankelijke beleggingsonderneming met gezamenlijk ruim 75 jaar ervaring op het gebied van beleggen en vermogensbegeleiding. Wij richten ons specifiek op indexbeleggen met een service en dienstverlening zoals u die waarschijnlijk allang niet meer bent gewend bij uw private bank of vermogensbeheerder. Met een toevertrouwd vermogen van ruim € 200.000.000 is Index Capital één van de grotere indexbeleggers van Nederland.

Team

Wie zijn we?

Index Capital is als beleggingsonderneming opgericht door Hans Dubbeldam, Remco Mattijssen en Rob Israël. Ze is het uiteindelijke resultaat van onze persoonlijke worsteling en zoektocht in de financiële sector. Wij vonden elkaar in onze ambitie om het ánders te doen. Transparant, helder, in lijn met het belang van de klant. De start van Index Capital was voor ons dan ook een intrinsieke keuze. De volgende quote van Ralph Waldo Emerson vat dit mooi samen: "Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail"

Benieuwd naar ons verhaal? Neem direct contact met ons op:

Hans Dubbeldam 06-28332190 hans@indexcapital.nl
Rob Israël 06-28332184 rob@indexcapital.nl
Remco Mattijssen 06-24428890 remco@indexcapital.nl

Of lees hier meer persoonlijke informatie over onze visie, passies en drijfveren.

Visie

Inzichten over beleggen en de financiële sector

Wij hebben decennialang gewerkt bij gerenommeerde private banks. En in de loop der jaren kwamen wij tot de volgende drie (ontnuchterende) inzichten, die uiteindelijk geleid hebben tot het ontstaan van Index Capital.

1. De belangen van een private bank en van u zijn verschillend

Wanneer je in dienst van een private bank werkt, zijn er twee petten die je kunt opzetten: die van de cliënt en die van de bank. Er zijn helaas veel momenten dat de bank van je vraagt / eist om vooral de pet van de bank op te zetten. Je zou daar met enige mildheid naar kunnen kijken (een bank is immers een commercieel bedrijf), maar daar denken wij anders over. In een sector waar vertrouwen essentieel is, moet u er zeker van kunnen zijn dat u eerlijk en zonder dubbele agenda geadviseerd wordt. Helaas is de veelgebruikte slogan “bij ons staat de cliënt centraal!” in de financiële sector vooral een marketingkreet in plaats van een harde belofte. Als u beseft dat de belangen van u en uw bank anders zijn, dan snapt u waarom er zoveel mis is gegaan (en nog steeds gaat) in de financiële sector.

2. Bij beleggen gaat het niet om veel kennis en kunde, maar om gedrag

Veel banken scheppen graag op over hun vele slimme ‘professionals’, kennis en kunde als het gaat om beleggen. Probleem is echter dat succesvol beleggen heel weinig met kennis en kunde heeft te maken, maar vooral met gedrag. Alle beleggingstheorieën, modellen en ingewikkelde beleggingsproducten die worden ontwikkeld door de financiële sector en aan u worden verkocht, zijn goed voor de financiële sector zelf, maar niet voor u. Ze leiden uiteindelijk tot een lager rendement dan waar u recht op heeft: het rendement van de markt.

3. Beleggen is veel eenvoudiger dan alle professionals u willen doen laten geloven

Uiteindelijk gaat het bij beleggen om een optimale combinatie van rendement en risico. Wij beschikken over tientallen wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat een succesvolle beleggingservaring gegarandeerd is, wanneer een belegger zich strikt houdt aan de volgende drie regels:
 • beleg met zo laag mogelijke kosten
 • beleg met een zo groot mogelijke spreiding
 • doe niet aan voorspellingen en timing
Niet toevallig zijn dit de drie essentiële pijlers van indexbeleggen…

Cliënten

Voor wie is Index Capital?

Index Capital werkt voor iedereen die behoefte heeft aan eerlijke en transparante vermogensbegeleiding.

Wij beheren belegbare vermogens vanaf € 500.000. Heeft u op dit moment nog een kleiner belegbaar vermogen? Geen probleem, ook dan kunnen we u waarschijnlijk prima van dienst zijn. Neem gerust even contact met ons op.

Dit zijn onze cliënten:

 • vermogende particulieren en families (met vermogen in Nederland en/of België)
 • ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s)
 • zakelijke entiteiten, zoals een BV, NV of stichting
 • charitatieve stichtingen, instellingen en verenigingen


Aandacht voor u

Bij Index Capital heeft elke adviseur een beperkt aantal portefeuilles onder zijn hoede. Zo bent u ervan verzekerd dat uw adviseur betrokken is en voor u klaarstaat, ook ’s avonds en in het weekend. Als er onverwachte wereldwijde ontwikkelingen zijn, als uw omstandigheden veranderen, als u om wat voor reden ook met uw adviseur wilt spreken over uw portefeuille: we zijn er voor u.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op.

Kernwaarden

Ons ethisch kompas

Alles wat wij doen (of juist niet doen), toetsen wij aan onze kernwaarden

 1. het belang van de cliënt staat altijd centraal
 2. betrouwbaarheid
 3. transparantie en
 4. onafhankelijkheid

Raad van Advies

Een waardevol klankbord

Onze Raad van Advies adviseert ons gevraagd en ongevraagd. Als geen ander kunnen prof. dr. Willem Vermeend en prof. dr. Jaap Koelewijn meedenken op hun kennisgebieden: nieuwe media en economie, ontwikkelingen in de financiële sector en marketing. Een klankbord waar we trots op zijn.

 

prof. dr. Willem Vermeend

Willem Vermeend adviseert Index Capital over nieuwe media en ontwikkelingen in de financiële sector. Nationale bekendheid verwierf hij eerst als Kamerlid, vervolgens als staatssecretaris van Financiën en tot slot als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij schreef veel boeken over samenleving, economie en digitale media. Momenteel is Vermeend bijzonder hoogleraar internet economics and e-business en hoogleraar Europees fiscaal recht aan de Universiteit Maastricht.

 

prof. dr. Jaap Koelewijn

Jaap Koelewijn heeft ervaring in de wetenschap, de financiële praktijk en het toezicht daarop. Hij was senior aandelenanalist en later hoofd research bij zowel IRIS als de AFM. Bedrijven, financiële instellingen en organisaties kloppen bij Koelewijn aan met vragen over financiering en belegging en over regelgeving, integriteit en governance. Hij publiceert regelmatig in het Financieele Dagblad en in vakbladen. Sinds april 2006 is Koelewijn deeltijdhoogleraar corporate finance bij Universiteit Nyenrode.

Partners

Samen staan we sterk

Index Capital staat niet op zichzelf. We werken nauw samen met de volgende partijen.

Binck Bank

Binck Bank hoort bij de vijf grootste online beleggingsbanken van Europa en heeft een beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam. Zij voert onze orders uit en handelt ze administratief af. Binck Bank is daarmee de bewaarder van de effecten, terwijl wij het beleggingsbeleid voor u uitvoeren en als uw aanspreekpunt fungeren.


AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instelling die voor de overheid toezicht houdt op het gedrag van de financiële marktsector. De AFM heeft de directie van Index Capital getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid en haar op basis daarvan een vergunning verleend. Index Capital is dan ook opgenomen in het register van de AFM. De AFM controleert geregeld alle ondernemingen in het register.

DNB

Index Capital valt onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Met het prudentieel toezicht wil DNB de financiële degelijkheid van financiële instellingen bevorderen. DNB heeft voordat ze Index Capital een vergunning verstrekte, haar plannen, bedrijfsvoering en cijfers getoetst. Index Capital rapporteert elk kwartaal aan DNB.

DSI

Het Dutch Securities Institute, kortweg DSI, heeft een keurmerk ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Die ontvangen het kwaliteitsstempel als ze voldoen aan hoge deskundigheids- en integriteitseisen en over voldoende ervaring in het vak beschikken. Index Capital is aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. Index Capital conformeert zich ook aan alle gedragscodes en reglementen van het DSI.

Kifid

Index Capital is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, afgekort Kifid. Als u ooit een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan proberen we er natuurlijk eerst samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wenden we ons tot  dit onafhankelijke instituut, opgericht door de Consumentenbond en de financiële brancheorganisaties.

Compliance

Integer en juist handelen

Een veelgebruikte definitie van compliance is “het handelen volgens de regels, zowel van toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie”. Compliance officers onderzoeken alle transacties op eventuele strijdigheid met interne of externe gedragsregels.

Interne compliance

Elke beleggingsonderneming heeft verplicht één beleidsbepaler binnen de onderneming als compliance officer aangewezen. Zo ook Index Capital in de persoon van Rob Israël. Maar Index Capital gaat nog een stapje verder.

Externe compliance

Index Capital kiest er bewust voor om ook een externe compliance officer bij haar bedrijfsvoering te betrekken. Dat doen zeker niet alle vermogensbeheerders. “Het huis” qua administratieve organisatie op orde hebben vinden we namelijk extreem belangrijk; het is niet iets “wat we er even bij doen”.

Charco & Dique is een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in compliance bij beleggingsondernemingen. Zij controleert of Index Capital voortdurend voldoet aan de door de toezichtshouders opgelegde eisen voor wat betreft administratieve organisatie en interne controle. Zo borgen wij samen een integere dienstverlening.

 

Beoordelingen

Ranking the stars

Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe vermogensbeheerder, dan is dat wellicht een lastige klus. Immers, elke bank of vermogensbeheerder zal u vertellen dat het geluk in uw leven komt als u kiest voor die betreffende partij…  

Om het u gemakkelijker te maken zijn er onafhankelijke websites zoals www.beleggingsmatch.nl en www.vermogensbeheer.nl. Doelstelling van deze websites is om de markt van vermogensbeheerders transparant en vergelijkbaar te maken. Vermogensbeheerders worden daarbij uitgebreid beoordeeld op tientallen punten, betrekking hebbend op de onderdelen (1) onafhankelijkheid, (2) transparantie, (3) kosten en (4) organisatie. Vervolgens krijgt een beheerder een aantal sterren, waarbij 5 het maximale aantal sterren is.

Index Capital is er trots op dat zij het maximale aantal van 5 sterren heeft gekregen. Zowel van Beleggingsmatch.nl als van Vermogensbeheer.nl. Wilt u de opgestelde beoordelingsrapporten lezen? Klik dan op: beoordelingsrapport Beleggingsmatch.nl en/of beoordelingsrapport Vermogensbeheer.nl.

Beoordelingsstempel VMB score

 


Contact

Natuurlijk vinden we het fijn om een keer vrijblijvend met u in gesprek te gaan. Neemt u daarom gerust contact met ons op. Dat mag overdag, maar vanzelfsprekend ook 's avonds of in het weekend (en nee, dat is echt geen enkel probleem). Index Capital werkt landelijk en er is altijd een vestiging bij u in de buurt waar we u kunnen ontvangen. De informatie over onze vestigingen treft u onderaan deze pagina aan. U bent zeer welkom!




Neem direct contact op

contact_met_index_capital

Hans Dubbeldam
06 - 28 33 21 90
hans@indexcapital.nl

of stuur een bericht

Contactgegevens

contact_met_index_capital

Index Capital Vermogensbeheer
Marksingel 2f
4811 NV Breda
076-7676555
info@indexcapital.nl




Vestigingen

Foto locatie Breda Breda
(hoofdkantoor)
Marksingel 2f
4811 NV Breda
Route in Google Maps
Foto locatie Amsterdam Amsterdam
(bezoekadres)
Olympisch Stadion 24-28
1076 DE Amsterdam
Route in Google Maps
Foto locatie Utrecht Utrecht
(bezoekadres)
Oreliuslaan 850
3528 BB Utrecht
Route in Google Maps
Foto locatie Hilversum Hilversum
(bezoekadres)
Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
Route in Google Maps
Foto locatie Maastricht Maastricht
(bezoekadres)
Wim Duisenbergplants. 31
6221 SE Maastricht
Route in Google Maps