Index Capital
Index Capital
Index Capital

Vraag & antwoord: over veiligheid

Kunnen de mensen van Index Capital aan mijn geld komen?

Nee, dat kan niet. Gelden kunnen alleen maar worden weggeboekt naar een door uzelf opgegeven rekeningnummer op naam van uzelf. Anders gezegd: U houdt altijd volledig beschikking over uw geld en effecten. De mensen van Index Capital kunnen uitsluitend adviseren en beheren binnen de grenzen van het beleggingsprofiel dat met u is afgesproken.

Hoe veilig is mijn geld bij Binck Bank?

Binck Bank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Binck geen zakelijke kredieten en hypotheken verstrekt.

Maar los van de soliditeit van deze depotbanken, geldt dat uw belegde vermogen altijd veilig is, zie de vraag hierna. 

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Binck Bank Failliet gaat?

Als Binck Bank  (of welke bank dan ook) failliet gaat heeft dat geen enkel gevolg voor uw belegde vermogen. Effectenvermogens zijn namelijk ondergebracht in een apart bewaarbedrijf, zodat uw vermogen bij een faillissement van een bank altijd veilig is. Voor liquide vermogens (denk aan spaargeld en deposito’s) geldt het depositogarantiestelsel. Als Binck Bank failliet gaat, garandeert De Nederlandsche Bank een bedrag per rekeninghouder van maximaal € 100.000. Dit geldt voor alle banken met een vergunning in Nederland, en dus ook voor BinckBank.  

Wat gebeurt er met mijn vermogen als Index Capital failliet gaat?

Helemaal niets. Uw beleggingen zijn en blijven ondergebracht bij Binck Bank. Natuurlijk kunt u op dat moment zelf bepalen of u wilt dat Binck Bank uw beleggingen gaat adviseren c.q. beheren, danwel dat u uw beleggingen overboekt naar een andere bank of andere vermogensbeheerder.

© 2015 Index Capital NV