Index Capital
Index Capital
Index Capital

Vraag & antwoord: over indexbeleggen

Wat zijn trackers en indexen

Tracker is de in Nederland gebruikte naam voor Exchange Traded Fund (ETF). Een tracker is een beleggingsfonds dat als doel heeft hetzelfde beleggingsresultaat (in rendement en risico) te behalen als een bepaalde beursindex. Een index is een bepaalde samenstelling van aandelen of obligaties die dient als graadmeter van ontwikkelingen op de beurs. Trackers volgen een index door te beleggen in alle (of een representatieve selectie van alle) aandelen of obligaties die in een index zijn opgenomen. Hierdoor volgt de waardeontwikkeling van de tracker de waardeontwikkeling van die index.

Wat is indexbeleggen?

Indexbeleggen is een vorm van vermogensbeheer of -advies waarbij trackers worden gebruikt (zie ook de vraag hierboven: Wat zijn trackers en indexen?) Een tracker volgt een bepaalde index zonder een beter rendement te willen scoren dan die specifieke index. Hoewel dat passief lijkt (en ook wel zo genoemd wordt), is het dat zeker niet. Een trackerportefeuille opbouwen en onderhouden vergt een actieve houding, kennis van zaken en aandacht.

Hoe zit het met dividend en trackers?

Vaak denken beleggers dat er door indexbeleggen dividend gemist wordt. Dat is een misvatting. Net als bij bijvoorbeeld een beleggingsfonds zijn er kapitaliserende trackers (waarbij het dividend wordt toegevoegd aan de koers van de tracker) en uitkerende trackers (die het dividend gewoon uitkeren). Er zijn diverse trackers die juist specifiek gericht zijn op dividenduitkering. Het is dus goed mogelijk om een beleggingsportefeuille in te richten die aansluit bij uw behoefte aan contante inkomsten.

Waarom loop ik bij indexbeleggen minder risico dan bij actief beleggen?

Er zijn drie redenen waarom u bij indexbeleggen minder risico loopt:

  • Er is een direct verband tussen spreiding en risico. Hoe beter gespreid, hoe minder risico. Trackers spreiden uw belegging optimaal.
  • U ontloopt de risico’s die actieve beleggers (moeten) nemen om te proberen het beter te doen dan de index.
  • Trackers zijn transparant. U loopt niet de risico’s die ontstaan doordat beleggingen ondoorzichtig zijn.
  • Trackers zijn liquide beleggingen. Ze zijn dagelijks verhandelbaar. Hebt u contanten nodig, dan verkoopt u. Een dag later beschikt u over uw geld.

Waarom neemt door indexbeleggen het rendement van mijn belegging toe?

De kosten van indexbeleggingen zijn drie tot vier keer zo laag als die van een actieve belegging. Kosten en rendement hangen natuurlijk nauw met elkaar samen. Zie ook de rekentool op deze website waarmee u de verschillen in rendement kunt berekenen. Verder blijkt uit onderzoek dat een indexbelegging in meer dan 80 procent van de gevallen leidt tot een hoger rendement dan bij actief beleggen.

Wat zijn de verschillen tussen een tracker en een beleggingsfonds?

Er zijn vier verschillen tussen trackers en andere beleggingsfondsen:

  • Trackers hebben als doel hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde beursindex, niet om deze te verslaan.
  • Trackers worden passief beheerd, beleggingsfondsen actief.
  • Trackers hebben veel lagere kosten dan actief beheerde fondsen. Dat kan oplopen tot een verschil van ruim 1,5 tot 3 procent!
  • Trackers zijn transparanter dan actief beheerde fondsen.

Gelden de voordelen van trackers zowel voor aandelen- als obligatiebeleggingen?

Zowel aandelen- als obligatietrackers behalen een beter rendement dan de overgrote meerderheid van de actief beheerde aandelen- en obligatiefondsen. Obligatietrackers verslaan gemiddeld zelfs een nog groter deel van de actief beheerde fondsen dan aandelentrackers. De reden hiervoor is dat het rendement van obligaties over het algemeen lager is dan van aandelen. Hoge kosten bij obligatiefondsen drukken daarom nog zwaarder op het rendement dan bij aandelenfondsen.

Wat is het verschil tussen fysieke en synthetische trackers?

Trackers weerspiegelen zo goed mogelijk het rendement van een gekozen index. In de meeste gevallen door alle of een representatief deel van de aandelen of obligaties in de onderliggende index daadwerkelijk aan te houden. U hebt de onderliggende waarden dus – net als bijvoorbeeld bij een beleggingsfonds – gewoon in uw bezit. Dit zijn zogeheten fysieke trackers.

Daarnaast zijn er zogeheten synthetische trackers (ook wel trackers op swapbasis genoemd). Deze soms zeer complexe trackers gebruiken opties of termijncontracten om het resultaat van de index na te bootsen. Hierdoor ontstaat tegenpartijrisico. En als die tegenpartij failliet gaat, heeft u een probleem.

Precies om die reden, belegt Index Capital voor haar cliënten uitsluitend in fysieke trackers, tenzij het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als een bepaalde grondstoffen tracker niet in fysieke vorm verkrijgbaar is.

Wat is het verschil tussen een koersindex en een herbeleggingsindex?

De koersindex geeft de ontwikkeling weer van de aandelenkoersen die in de index zijn opgenomen. De koersindex houdt geen rekening met dividenden, de herbeleggingsindex wel. Die telt de dividenden als het ware bij de koersontwikkeling op. De herbeleggingsindex heeft dan ook altijd een hoger rendement dan de koersindex.

© 2015 Index Capital NV