Index Capital
Index Capital
Index Capital

Partners

Index Capital staat niet opzichzelf. We werken nauw samen met de volgende partijen.

BinckBank

BinckBank hoort bij de vijf grootste online beleggingsbanken van Europa en heeft een beursnotering aan NYSE Euronext Amsterdam. BinckBank voert onze orders uit en handelt ze administratief af. BinckBank is daarmee de bewaarder van de effecten, terwijl wij het beleggingsbeleid voor u uitvoeren.

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instelling die voor de overheid toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector. De AFM heeft de directie van Index Capital getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid en ons op basis daarvan een vergunning verleend. Index Capital is nu opgenomen in het register van de AFM. De AFM controleert geregeld alle ondernemingen in het register.

DNB

Index Capital valt onder doorlopend prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Met het prudentieel toezicht wil DNB de financiële degelijkheid van financiële instellingen bevorderen. DNB heeft voordat ze ons een vergunning verstrekte, onze plannen, bedrijfsvoering en cijfers getoetst. Index Capital rapporteert elk kwartaal aan DNB.

DSI

Het Dutch Securities Institute, kortweg DSI, heeft een keurmerk ontwikkeld voor financiële dienstverleners. Die ontvangen het kwaliteitsstempel als ze voldoen aan hoge deskundigheids- en integriteitseisen en over voldoende ervaring in het vak beschikken. Index Capital is aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. Index Capital conformeert zich ook aan alle gedragscodes en reglementen van het DSI.

Kifid

Index Capital is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, afgekort Kifid. Als u ooit een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan proberen we er natuurlijk eerst samen uit te komen. Lukt dat onverhoopt niet, dan wenden we ons tot  dit onafhankelijke instituut, opgericht door de Consumentenbond en de financiële brancheorganisaties.

© 2015 Index Capital NV