Index Capital
Index Capital
Index Capital

Compliance

Wat is compliance?

Een veelgebruikte definitie van compliance is “het handelen volgens de regels, zowel van toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie”. Compliance officers onderzoeken alle transacties op eventuele strijdigheid met interne of externe gedragsregels. Elke beleggingsonderneming heeft verplicht één beleidsbepaler binnen de onderneming als compliance officer aangewezen. Zo ook Index Capital. Maar Index Capital gaat nog een stapje verder.

Externe compliance

Index Capital kiest er bewust voor om ook een externe compliance officer bij haar bedrijfsvoering te betrekken. Dat doen zeker niet alle vermogensbeheerders. “Het huis” qua administratieve organisatie op orde hebben vinden we namelijk extreem belangrijk; het is niet iets “wat we er even bij doen”.

Charco & Dique is een onafhankelijke onderneming die gespecialiseerd is in compliance bij beleggingsondernemingen. Zij controleren of wij voortdurend voldoen aan de door de AFM opgelegde eisen voor wat betreft administratieve organisatie en interne controle. Anders gezegd: zij borgen een integere dienstverlening.

logo c&d

© 2015 Index Capital NV